http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • obwieszczenie - decyzja umorzenie - PSZOK Maszewo
 • 13-08-2013 07:48
 • obwieszczenie - wszczęcie - PSZOK Maszewo
 • 09-08-2013 08:31
 • Obwieszczenie - wszczęcie - Biogazownia Maszewo
 • 09-08-2013 08:31
 • obwieszczenie 6733.2.2013.JSz. dot. planowanej budowy linii kablowej na działkach nr 191 i 192 w Dębicach
 • 06-08-2013 08:35
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Portdargin
 • 10-07-2013 12:20
 • Obwieszczenie 6733.4.2013.JSz dot. planowanej budowy świetlicy w Mokrem, gm. Maszewo
 • 27-06-2013 10:15
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.6.2013.JSz dot. Budowy linii kablowej 15 kV w Dębicach
 • 25-06-2013 10:58
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.5.2013.JSz dot. budowy świetlicy wiejskiej w Redestowie, gmina Osina
 • 25-06-2013 10:56
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - instalacja do kompostowania odpadów firma WALTECH
 • 28-05-2013 08:16
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - rekultywacja składowiska odpadów Godowo
 • 28-05-2013 08:15
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - ferma drobiu Jenikowo
 • 28-05-2013 08:14
 • Obwieszczenie dot. planowanej inwestycji (Budowa świetlicy wiejskiej)w Redostowie, gmina Osina
 • 24-05-2013 15:11
 • Obwieszczenie dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • 16-05-2013 08:43
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, jako przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty II raty za posiadane przez przedsiębiorców koncesje na sprzedaż alkoholi.
 • 16-05-2013 08:29
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 191 i 192 w Dębicach, gmina Maszewo.
 • 29-04-2013 10:26
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla terenu położonego w obrębie Maciejewo w celu przywrócenia rolnej funkcji terenów
 • 19-02-2013 10:55
 • Obwieszczenie 6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 12-02-2013 08:00
 • Obwieszczenie 6733.1.2013.JSz z dnia 11.01.2013 o zmianie trasy linii energetycznej w Rożnowie na działkach nr 395/5, 400, 292/2, 294, 184, 295.
 • 11-01-2013 17:04
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE styczeń 2012
 • 10-01-2013 08:42
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2012. JSz Budowa linii napowietrznej w Wisławiu
 • 05-12-2012 14:10
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo