http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczeinie
 • 09-10-2012 10:06
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 03-10-2012 11:44
 • Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • 12-09-2012 12:00
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, że wydana została decyzja z dnia 06 września 2012 r., znak: BiOŚ.6220.4.2012.AL umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr Z037
 • 10-09-2012 11:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, że wydana została decyzja z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak: BiOŚ.6220.3.2012.AL umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 30-08-2012 08:14
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr Z03771 o dł. 500 m., dz. Nr 114/2, 131, 114/1, obręb geodezyjn
 • 30-08-2012 08:04
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru kon
 • 27-08-2012 14:02
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 106 i 113 w miejscowosci Maszewo
 • 27-08-2012 13:58
 • Obwieszczenie 6733.4.2012.dot. budowy linii kablowej w Dębicach
 • 23-08-2012 11:13
 • OGŁOSZENIE
 • 14-08-2012 07:53
 • OGŁOSZENIE
 • 13-08-2012 11:04
 • Ogłoszenie Burmistrza Maszewa
 • 09-08-2012 07:57
 • Ogłoszenie Burmistrza Maszewa
 • 09-08-2012 07:56
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 02.08.2012 r.
 • 07-08-2012 08:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 06.07.2012 r.
 • 10-07-2012 09:25
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w gminie Maszewo, na działkach nr 65, 74/6 w obrębie geodezyjnym Godowo, polegającej na Budowie linii kablowej nn 0,4 kV
 • 19-06-2012 09:08
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASZEWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla terenu położonego w obrębie Maciejewo w celu przywrócenia rolnej funkcji terenów.
 • 15-06-2012 09:58
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Godowie, gmina Maszewo, na działkach nr 65, 74/6 polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4 kV
 • 12-05-2012 17:13
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien i drzwi drewnianych z wkładką termiczną w istniejącym zakładzie produkcji okien i drzwi”
 • 08-05-2012 09:13
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie: Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV
 • 13-04-2012 14:45
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne


  © 2006 UM Maszewo