http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 6733.14.2013 o planowanej budowie linii kablowej na dz. nr 1/1, 24/424/2, 10/1 w Dębicach
 • 03-12-2013 08:04
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 6733.13.2013 o planowanej budowie linii kablowej na dz. nr 165, 168, 151, 852/1 w Maszewie 3
 • 03-12-2013 08:03
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 6733.11.2013 o planowanej budowie sieci wodociągowej na dz. nr 370/25, 370/30, 370/26, 180 w Darżu
 • 03-12-2013 08:02
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 6733.10.2013 o planowanej budowie parku rekreacyjnego na działce nr 250 w Maszewie (3)
 • 03-12-2013 08:01
 • Zmiana terminu - Rozprawy administracyjne otwarte - \"Budowa instalacji do kompostowania odpadów na działce ewid. Nr 350/13, obręb Dębice, gmina Maszewo\".
 • 26-11-2013 12:34
 • Obwieszczenie 6733.12.2013 dot. modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej w Przemoczu ( gazu ziemnego)
 • 21-11-2013 10:47
 • Rozprawy administracyjne otwarte - \"Budowa instalacji do kompostowania odpadów na działce ewid. Nr 350/13, obręb Dębice, gmina Maszewo\".
 • 19-11-2013 20:17
 • Obwieszczenie BiOŚ.6730.109.2013.JSz o planowanej budowie garaży blaszanych na działce nr 346/13 w Dębicach.
 • 12-11-2013 11:35
 • Obwieszczenie 6733.9.2013 budowa linii kablowej na dz. Nr 807/10 w Maszewie
 • 08-11-2013 14:54
 • Obwieszczenie 6733.11.2013 budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 370/25, 370/26, 370/30, 168 w Darżu
 • 08-11-2013 14:53
 • Obwieszczenie 6733.10.2013 budowa parku rekreacyjnego na dz. Nr 250 w Maszewie
 • 08-11-2013 14:52
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania linia kablowa Budzieszowce
 • 22-10-2013 08:38
 • OBWIESZCZENIE BiOŚ.6733.14.2013 budowa linii kablowej 0,4 kV w Dębicach działki nr 1/1, 24/4, 24/2, 10/1
 • 18-10-2013 09:33
 • OBWIESZCZENIE BiOŚ.6733.13.2013 budowa linii kablowej 0,4 kV w Maszewie (3) działki nr 165, 168, 151, 852/1
 • 18-10-2013 09:33
 • BiOŚ.6733.12.2013 modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej w Przemoczu, działki nr 150/30, 512, 520/1
 • 18-10-2013 09:31
 • OBWIESZCZENIE BiOŚ.6733.11.2013.JSz dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w Maszewie, obręb geodezyjny Darż
 • 08-10-2013 08:32
 • OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Park rekreacyjny dz. 250 Maszewo 3
 • 02-10-2013 12:31
 • OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA linia kablowa 807-10 Maszewo 1
 • 02-10-2013 12:30
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ODNOŚNIE WPŁATY III RATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLI
 • 12-09-2013 10:46
 • 6733.8.2013.JSz o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. Nr 89 i 7/3 w Budzieszowcach polegającej na budowie linii kablowej z złączy kablowo-pomiarowych
 • 11-09-2013 14:55
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo