http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.5.2013.JSz dot. budowy świetlicy wiejskiej w Redestowie, gmina Osina
 • 25-06-2013 10:56
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - instalacja do kompostowania odpadów firma WALTECH
 • 28-05-2013 08:16
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - rekultywacja składowiska odpadów Godowo
 • 28-05-2013 08:15
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - ferma drobiu Jenikowo
 • 28-05-2013 08:14
 • Obwieszczenie dot. planowanej inwestycji (Budowa świetlicy wiejskiej)w Redostowie, gmina Osina
 • 24-05-2013 15:11
 • Obwieszczenie dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • 16-05-2013 08:43
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, jako przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty II raty za posiadane przez przedsiębiorców koncesje na sprzedaż alkoholi.
 • 16-05-2013 08:29
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 191 i 192 w Dębicach, gmina Maszewo.
 • 29-04-2013 10:26
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla terenu położonego w obrębie Maciejewo w celu przywrócenia rolnej funkcji terenów
 • 19-02-2013 10:55
 • Obwieszczenie 6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 12-02-2013 08:00
 • Obwieszczenie 6733.1.2013.JSz z dnia 11.01.2013 o zmianie trasy linii energetycznej w Rożnowie na działkach nr 395/5, 400, 292/2, 294, 184, 295.
 • 11-01-2013 17:04
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE styczeń 2012
 • 10-01-2013 08:42
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2012. JSz Budowa linii napowietrznej w Wisławiu
 • 05-12-2012 14:10
 • Obwieszczenie BiOŚ. 6733.8.2012.JSz Budowa linii kablowej w Dębicac
 • 05-12-2012 14:09
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.8.2012.JSz dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego w w Dębicach, gmina Maszewo, na działkach nr 256 i 252/3 polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych.
 • 22-11-2012 11:33
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2012.JSz. o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Wisławiu, gmina Maszewo, na działkach nr 220 i 145 polegającej na: Budowie linii energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV
 • 22-11-2012 11:27
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.6.2012 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie (1), gmina Maszewo, na działkach nr 1051/3, 142/1, 812/3 polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego
 • 19-11-2012 12:55
 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MASZEWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MASZEWO
 • 26-10-2012 11:01
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy oświetlenia drogowego w ul. Radosnej w Maszewie
 • 18-10-2012 11:29
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczeinie
 • 09-10-2012 10:06
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne


  © 2006 UM Maszewo