http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Przemoczu na terenie działek nr 373/1 i 492.
 • 22-07-2014 10:12
 • Obwieszczenie - wniosek wraz z raportem : „Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki Nr 252/1, obręb Nastazin”.
 • 17-07-2014 09:32
 • Obwieszczenie - raport - Biogazownia
 • 11-07-2014 14:12
 • Obwieszczenie - Biogazownia - rozprawa otwarta z udziałem społeczeństwa
 • 11-07-2014 14:10
 • Obwieszczenie o planowanej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach nr 169 i 234/13 w Maszewie (3)
 • 10-07-2014 10:43
 • obwieszczenie dot. planowanej budowy kładki nad ulicami Ustowską i Wysoką w Szczecinie na działce nr 64/5 w obrębie geodezyjnym nr 1072
 • 09-07-2014 17:57
 • Budowa czterech kurników wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce Nr 87/3, obręb Dobrosławiec, gm. Maszewo, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie
 • 07-07-2014 21:00
 • Obwieszczenie dot planowanej budowy kładki nad ulicami Ustowską i Wysoką w Szczecinie na działce nr 64/5 w obrębie geodezyjnym nr 1072
 • 26-06-2014 09:55
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.6.2014.JSz w sprawie planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn32PE na działkach nr 373/1 i 492 w Przemoczu.
 • 13-06-2014 13:18
 • Obwieszczenie o planowanej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach nr 169 i 234/13 w Maszewie (3)
 • 20-05-2014 10:45
 • Obwieszczenie 6733.2.2014.JSz dot. planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach 872/1, 873, 348/2 w obrębie geog. Maszewo (3) oraz w działkach nr 302, 338 w obrębie geod. Wisławie, gmina Maszewo.
 • 25-04-2014 09:57
 • Oobwieszczenie 6733.3.2014 dot. planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działkach nr 91/3, nr 90 w obrębie geod. Wisławie, gmina Maszewo
 • 25-04-2014 09:56
 • Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - ferma drobiu Dobrosławiec
 • 04-04-2014 14:10
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.3.2014 dot. planowanej budowy linii kablowej nn ),4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działkach nr 91/3 i 90 obręb Wisławie.
 • 28-03-2014 13:57
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na dz. 872/1, 873, 348/2 w obrębie geod. Maszewo (3) oraz 302 i 338 w obr. geod. Wisławie, gmina Maszewo.
 • 27-03-2014 12:49
 • Obwieszczenie - wszczęcie - kurniki do intensywnego tuczu drobiu Mieszkowo
 • 21-03-2014 12:57
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.1.2014.JSz dot. planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 91/1, 91/4, 142/1, 604/2, 812/3, 1051/3 w obrębie geodezyjnym Maszewo (1).
 • 13-03-2014 09:12
 • Obwieszczenie 6733.1.2014 dot. planowanej budowy sieci gazowej w ul. Radosnej, w Maszewie na dz. nr 91/1, 91/4, 142/1, 604/2, 812/3, 1051/3. Obręb geod. Maszewo (1).
 • 18-02-2014 10:20
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie nr 2 miasta Maszewo.
 • 04-02-2014 10:14
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa 6733.16.2013 dot planowanej budowy sieci gazowej w Maszewie na dz. 146
 • 24-01-2014 14:34
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo