http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2015 roku
 • 09-08-2015 22:55
 • Obwieszczenie Dot. Uzupełnienie oświetlenia w Dobrosławcu, gmina Maszewo.
 • 06-07-2015 18:10
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2015 roku o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SV 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Masze
 • 26-05-2015 09:08
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo”
 • 15-05-2015 14:36
 • Obwieszczenie dotyczącego planowanej budowy linii kablowej SV 30 kV na odcinku Kicko – Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa – Nastazin – Maszewo.
 • 08-05-2015 13:26
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn.: „Budowa fermy drobiu na terenie działki Nr 195/9, obręb ewidencyjny Radzanek, gm. Maszewo”
 • 06-05-2015 17:43
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn.: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki Nr 252/1, obręb Nastazin”
 • 06-05-2015 17:42
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo
 • 05-05-2015 08:23
 • Obwieszczenie o planowanej inwestycji p.n. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Dobrosławcu”
 • 02-04-2015 21:30
 • obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w Kol. Radzanek
 • 24-03-2015 08:46
 • Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 58.300 szt. (233,2 DJP) z budynkiem mieszkalno – socjalnym, zbiornikami na gaz propan – butan oraz boksem chłodniczym na terenie działki nr 384 położonej w obrębie geodezyjnym Bagna, gm. Maszewo
 • 09-02-2015 18:21
 • „Budowa fermy drobiu na terenie działki Nr 195/9, obręb ewidencyjny Radzanek, gm. Maszewo” - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 • 29-01-2015 08:23
 • OBWIESZCZENIE o planowanej budowie linii kablowej w Wisławiu.
 • 27-01-2015 10:14
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O TERMINIE I RATY ZA 2015r. ORAZ ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA
 • 08-01-2015 08:47
 • obwieszczenie dot. planowanej inwestycji w Wisławiu na działkach nr 302,288/1, 271, 301, 306/2,306/1 i 339 polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych.
 • 16-12-2014 17:54
 • decyzja odmowna - „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo”
 • 16-12-2014 17:52
 • Obwieszczenie dot. wydanej decyzji planowanej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki nad ulicami Wysoką i Ustowską w Szczecinie.
 • 27-11-2014 08:33
 • Obwieszczenie - ostateczny termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych
 • 01-10-2014 09:47
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2014 w sprawie planowanej budowy linii kablowej w Rożnowie.
 • 09-09-2014 09:49
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2014 dot. planowanej inwestycji w Rożnowie Nowogardzkim, polegającej na budowie linii kablowej i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 180, 232, 292/2
 • 07-08-2014 08:23
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo