http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa sieci wodociągowej - Wisąłwie (245/22 i 245/5) - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 18-06-2018 22:53
 • Budowa sieci wodociągowej - Maszewko II (106/21) i Maszewo 3 (852/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 18-06-2018 22:52
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż zbliża się termin opłaty drugiej raty tj. do dnia 31 maja 2018 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 08-05-2018 16:22
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu m.p.z.p. gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 29-03-2018 15:49
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn-Recław
 • 29-03-2018 15:47
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Sąpolnica dz. 61/3, 61/6, 77, 187, 199 , gm. Nowogard - zakończenie postępowania
 • 05-03-2018 13:42
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63 PE - Przemocze dz. 519 i 523 - zakończenie postępowania
 • 21-02-2018 09:56
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Jenikowo
 • 15-02-2018 16:32
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Wołowiec (dz. 82, 49/2, 97, 120, 50), gm. Nowogard - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 12-02-2018 21:45
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Karsk (dz. 350), gm. Nowogard - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 12-02-2018 21:43
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 02 lutego 2018r w sprawie Modernizacji odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. lini 220 kV Morzyczyn - Recław
 • 08-02-2018 11:04
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV i złaczy kablowo-pomiarowych - Przemocze dz. 523, 318/10 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 05-02-2018 19:25
 • Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Jenikowo
 • 05-02-2018 19:21
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu na działce Nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo (Gmina Maszewo)
 • 22-01-2018 16:37
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Linia 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 09-01-2018 19:29
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „urządzenie do poboru wód podziemnych zlokalizowane na dz. ewid. 202/1, obręb 0222 Maszewko II, gmina Maszewo, woj. zach.”
 • 08-01-2018 20:38
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) zbliża się t
 • 04-01-2018 23:27
 • Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220kV Morzyczyn-Recław
 • 27-12-2017 10:55
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Przemocze dz. 523 i 318/10 - wszczęcie postępowania
 • 15-12-2017 11:21
 • Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 23/3 i 25 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo