http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów i Przybiernów do Placówek Oświatowych w Goleniow
 • 08-09-2010 09:10
 • Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów i Przybiernów do Placówek Oświatowych w Goleniow
 • 08-09-2010 11:06
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Radzanek gmina Maszewo Numer ogłoszenia: 301368 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009
 • 02-09-2009 11:07
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Maszewie II
 • 12-05-2014 10:35
 • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mokre
 • 05-03-2014 13:20
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w Maszewie, obr. Maszewo – 3, przy ul. Marii Konopnickiej, wpisanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie - KW Nr SZ1O/00028662/9, oznaczonyc
 • 04-06-2016 15:12
 • Dostawa i montaż czterech kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w m. Mieszkowo gmina Maszewo
 • 28-09-2009 12:13
 • Dotyczy: Dostarczanie oleju opałowego w ilości 60.000 l do kotłowni w Szkole Podstawowej w Dębicach w okresie grzewczym 2010/2011r
 • 22-12-2010 13:42
 • Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych w Maszewie, Dębicach, Rożnowie Nowogardzkim, Przedszkola Miejskiego w Maszewie i Gimnazjum w Maszewie z terenu Gminy Maszewo w roku szkolnym 2009/2010
 • 03-08-2009 18:00
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASZEWA ODNOŚNIE II USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 7, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 82, USYTUOWANEJ W OBRĘBIE KORYTOWO, GMINA MASZEWA.
 • 13-01-2014 13:56
 • Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w roku szkolnym 2014
 • 12-08-2014 17:32
 • Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Maszewo niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń Numer ogłoszenia: 278596 - 2010
 • 08-09-2010 09:01
 • Zawiadomienie: Udzielenie Gminie Maszewo kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł Numer ogłoszenia: 331198 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
 • 04-11-2010 15:24
 • Dotyczy: Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów i Przybiernów do
 • 30-08-2010 13:00
 • Dotyczy:Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniach ...
 • 24-06-2010 15:08
 • ODWOŁANIE Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniach pn. :
 • 18-06-2010 15:33
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, G
 • 19-08-2010 17:46
 • >BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.
 • 11-08-2016 17:02
 • >Burmistrz Maszewa ogłasza trzecie ustne publiczne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w Maszewie, przy ul. Marii Konopnickiej, wpisanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie - KW Nr SZ1O/00028662/9, oznaczonych numerami działek 154/7,
 • 18-08-2016 17:32
 • >BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA VI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM Nr 32a, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 205/2 USYTUOWANEJ W OBRĘBIE RADZANEK, GMINA MASZEWO.
 • 23-06-2016 08:19
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 następne


  © 2006 UM Maszewo