http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 246/2 o powierzchni 926 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w obrębie nr 3 miasta Masz
 • 25-08-2008 10:22
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 246/1 o powierzchni 909 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w obrębie nr 3 miasta Masz
 • 25-08-2008 10:21
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drudi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki nr 1143/11 o powierzchni 13 m2
 • 25-08-2008 10:17
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach Gm. Maszewo
 • 20-08-2008 14:05
 • Zakład Komunalny w Maszewie ogłasza przetarg nieograniczony o wyprzedaży następujących pojazdów
 • 17-07-2008 18:51
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach
 • 17-07-2008 18:47
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzieszowce
 • 17-07-2008 18:42
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -Zaciągnięcie kredytu na okres 8 lat w kwocie 1.838.000 zł
 • 09-07-2008 11:11
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Jedności Narodowej w Maszewie
 • 09-07-2008 11:08
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach Gm. Maszewo
 • 09-07-2008 11:01
 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach Gm. Maszewo
 • 09-07-2008 11:01
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach Gm. Maszewo
 • 04-07-2008 15:18
 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Zaciągnięcie kredytu
 • 04-07-2008 09:55
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Budowa chodników w ulicy 22 - go Lipca w Maszewie
 • 01-07-2008 17:54
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego na :Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Jedności Narodowej w Maszewie
 • 01-07-2008 17:41
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki nr 1143/14
 • 01-07-2008 11:10
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 119/4 o powierzchni 241 m2 działka położona jest w obrębie nr 2 miasta Maszewo przy ulicy He
 • 01-07-2008 11:01
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 119/5 o powierzchni 198 m2 działka położona jest w obrębie nr 2 miasta Maszewo przy ulicy He
 • 01-07-2008 11:00
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Maszewie
 • 30-06-2008 15:30
 • Przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 247/25
 • 25-06-2008 14:19
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 następne


  © 2006 UM Maszewo