http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY W POBLIŻU JEZIORA PRZY DRODZE Z MASZEWA DO GOLENIOWA.
 • 04-02-2015 12:07
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W KORYTOWIE, GMINA MASZEWO
 • 29-01-2015 17:44
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY BRZOZOWEJ
 • 29-01-2015 17:43
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2015r ...
 • 12-12-2014 22:15
 • Dostarczanie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wraz z jej dystrybucją
 • 08-12-2014 17:45
 • Dostarczanie w 2015 r. oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dębicach, gmina Maszewo
 • 04-12-2014 18:15
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maszewo II
 • 24-11-2014 18:04
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maszewo
 • 02-10-2014 19:02
 • Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż dwóch samochodów
 • 02-10-2014 18:57
 • Wykonanie kablowego oświetlenia ulicy Polnej w Maszewie za pomocą słupowych latarń oświetlenia ulicznego – II etap
 • 22-09-2014 15:45
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maszewo - etap V Numer ogłoszenia: 303360 - 2014;
 • 11-09-2014 18:01
 • Budowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie Numer ogłoszenia: 289546 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 • 01-09-2014 18:06
 • Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w roku szkolnym 2014
 • 12-08-2014 17:32
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 7, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 82, USYTUOWANEJ W OBRĘBIE KORYTOWO, GMINA MASZEWA.
 • 13-05-2014 10:41
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Maszewie II
 • 12-05-2014 10:35
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Maszewie
 • 26-03-2014 14:22
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 7, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 82 USYTUOWANEJ W OBRĘBIE KORYTOWO, GMINA MASZEWA.
 • 14-03-2014 14:32
 • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mokre
 • 05-03-2014 13:20
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASZEWA ODNOŚNIE II USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 7, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 82, USYTUOWANEJ W OBRĘBIE KORYTOWO, GMINA MASZEWA.
 • 13-01-2014 13:56
 • Dostarczanie w 2014 r. oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dębicach, gmina Maszewo Numer ogłoszenia: 477274 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
 • 21-11-2013 14:14
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następne


  © 2006 UM Maszewo