http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr CLXXXII/438/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Masz
 • 12-12-2007 18:08
 • Uchwała Nr CLXXXII/439/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej
 • 12-12-2007 18:07
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
 • 11-06-2007 23:48
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Maszewo w 2007r...
 • 31-01-2007 15:58
 • Budżet Gminy i Miasta Maszewa na 2007 rok
 • 05-01-2007 01:00
 • Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005r.
 • 31-05-2006 22:47
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
 • 31-05-2006 22:28
 • Budżet Gminy i Miasta Maszewa na 2006 rok
 • 12-01-2006 23:33
 • Budżet Gminy i Miasta Maszewa na 2005 rok
 • 12-01-2006 23:32
 • Budżet Gminy i Miasta Maszewa na 2004 rok
 • 08-04-2004 14:51
 • Budżet Gminy i Miasta Maszewa na 2003 rok
 • 18-09-2003 19:20
  poprzednie 1 2 3 4 5


  © 2006 UM Maszewo