http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 20-06-2007 23:58
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Radzanek, gmina Maszewo.
 • 20-06-2007 23:53
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Maszewie, ul. J. Narodowej (od Młyna w kierunku Kolonii Radzanek).
 • 20-06-2007 23:49
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulic Szkolnej i Kilińskiego w Maszewie.
 • 20-06-2007 23:31
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Budzieszowcach, gmina Maszewo.
 • 20-06-2007 23:26
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Maszewie.
 • 20-06-2007 23:22
 • Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych pn.: Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie.
 • 18-06-2007 20:38
 • Kompleksowa obsługa inwestorska (o wartości nie przekraczającej równowartość 60.000 Euro) przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo
 • 12-06-2007 00:04
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Maszewie.
 • 02-05-2007 12:42
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Maszewie, ul. J. Narodowej (od Młyna w kierunku Kolonii Radzanek)
 • 02-05-2007 12:37
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Radzanek, gmina Maszewo.
 • 02-05-2007 12:29
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Budzieszowcach, gmina Maszewo.
 • 02-05-2007 12:21
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo.
 • 07-02-2007 10:28
 • Adaptacja i remont budynku świetlicy środowiskowej w Darżu – II etap
 • 31-01-2007 15:25
 • Przetarg na dostawe materiałow biurowych do Urzędu Miejskiego w Maszewie, ul. Plac Wolności 2.
 • 10-01-2007 23:09
 • Przetarg na dostawe paliw płynnych do Zakładu Komunlanego w Maszewie przy ul. Szkolnej 8
 • 08-01-2007 22:05
 • Przetarg na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w mieście Maszewo.
 • 28-11-2006 10:01
 • Przetarg na dostawę oleju opałowego na potrzeby kotłowni zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Dębicach.
 • 17-10-2006 00:23
 • Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo.
 • 25-09-2006 00:54
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 143/2 przy ul. Jedności Narodowej nr 22 w Maszewie.
 • 05-09-2006 03:20
  1 2 następne


  © 2006 UM Maszewo