http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII Sesję RM 26.06.2018

 1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej w okręgu wyborczym nr 3.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Maszewo.
 3. Projekt uchwały w spr. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maszewo
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w przedszkolu i szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w Maszewie przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego usytuowanego w Maszewie, przy ul. Tadeusza Kościuszki Nr 26B oraz działki, na której jest posadowiony.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości zabudowanej do 197/999 części oznaczonej numerem działki 1101, usytuowanej w obr. Maszewo-2, miasto Maszewo, przy ul. Plac Wolności Nr 1, na rzecz najemcy lokalu użytkowego oraz zaplecza wchodzącego w skład ww. udziału.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Maszewo odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2017 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie.


Utworzony: 15-06-2018 o 22:56, ostatnia modyfikacja: 20-06-2018 o 23:12 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo