http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Projekty uchwał na XXX sesję RM 26.04.2018 r.

  1. Podjęcie uchwały wsprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Maszewie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/112/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy oraz uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.


Utworzony: 19-04-2018 o 21:10, ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 o 22:39 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo