http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RM 21.12.2017 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2017.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 9. Projekt roboczy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 12. Projekt uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo.


Utworzony: 08-12-2017 o 22:21, ostatnia modyfikacja: 09-01-2018 o 11:57 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo