http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXV SESJĘ RM – 8.11.2017 R.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2018
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
 6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Maszewie wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2017 (5.600,00 zł)
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2017 (8.374,70 zł)
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2017 -2025
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w Maszewie, przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce, na której posadowione są ww. składniki zbywanej nieruchomości na rzecz najemcy
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego oraz gospodarczego, jako przynależnego, usytuowanych w Maszewie, przy ul. Kwiatowej, oraz działki, na której posadowione są ww. składniki zbywanej nieruchomości na rzecz najemcy.


Utworzony: 27-10-2017 o 19:20, ostatnia modyfikacja: 15-11-2017 o 21:59 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo