http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY NA XXIII SESJĘ RM

  1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo- 22 Lipca
  2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo-M. Buczka
  3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo- H. Sawickiej
  4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo - K. Świerczewskiego
  5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017
  6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2016 r.
  7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
  8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrębach Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż.
  9. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Utworzony: 22-06-2017 o 16:24, ostatnia modyfikacja: 22-06-2017 o 16:24 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo