http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Uchwała Nr. CXLI.274.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 .04.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Maszewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z


Utworzony: 11-05-2017 o 08:50, ostatnia modyfikacja: 30-08-2017 o 11:44 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo