http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI sesję RM

  1. Projekt uchwały w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie.
  3. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  4. Poprawiony projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
  5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
  6. Projekt roboczy uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.


Utworzony: 27-01-2017 o 15:32, ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 o 17:01 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo