http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX sesję RM 16.12.2016 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 47, obr. Maszewo – 2, miasto Maszewo, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą oraz udziałem w nieruchomości wspólnej tego budynku, jak i działce do 63/1000 części oznaczonej Nr 109/2, na której usytuowana jest zbywana nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy
  6. Projekt uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo przez osoby fizyczne i prawne.
  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017.
  8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2017-2025.


Utworzony: 28-11-2016 o 16:40, ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 o 16:40 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo