http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Maszewo i jednostek organizacyjnych
 • 11-10-2018 16:11
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 166 527,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych ) III POSTĘPOWANIE
 • 06-07-2018 11:35
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 166 527,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych ) II POSTĘPOWANIE
 • 28-06-2018 09:55
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 166 527,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych )
 • 18-06-2018 15:51
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - IV POSTĘPOWANIE
 • 01-06-2018 16:22
 • Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Maszewo oraz podległych jednostek
 • 07-05-2018 11:38
 • „Przebudowa drogi – ul. Adama Mickiewicza w Maszewie”
 • 30-03-2018 11:35
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - III POSTĘPOWANIE
 • 29-03-2018 15:41
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - III Postępowanie
 • 12-01-2018 17:15
 • „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Gminy Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2018r.
 • 04-12-2017 20:43
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - II POSTĘPOWANIE
 • 27-11-2017 17:37
 • Zakup energii elektrycznej dla punktów pobory Gminy Maszewo i jej jednostek organizacyjnych
 • 23-11-2017 13:17
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Debice, gm. Maszewo
 • 30-10-2017 16:25
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - II Postępowanie
 • 03-08-2017 17:50
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • 07-07-2017 18:53
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum (II POSTĘPOWANIE)
 • 19-12-2016 17:00
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Gminy Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2017r. na podstawie
 • 07-12-2016 16:18
 • Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Maszewo i jej jednostek organizacyjnych
 • 05-12-2016 16:51
 • Dostarczanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 24-02-2016 14:17
 • Dostarczanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 03-02-2016 15:57


  © 2006 UM Maszewo