http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 5 października 2016 r.
Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

Zarządzenie

Projekt uchwały

Program


Utworzony: 06-10-2016 o 08:49, ostatnia modyfikacja: 06-10-2016 o 08:49 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo