http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Maszewie

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 3. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Maszewie, Jenikowie i Godowie.
 6. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-Zakład Komunalny w Maszewie.
  Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.ZK
 7. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie.
  Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. WOZ
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na parterze w budynku wielorodzinnym Nr 14, obr. Maciejewo, Gmina Maszewo, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tego budynku, jak i działce do 24/100 części oznaczonej Nr 10/14, na której ulokowana jest zbywana nieruchomość na rzecz dotychczasowych najemców.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym Nr 6a, przy ul. Obodrytów obr. Maszewo - 1, miasto Maszewo, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą oraz udziałem w nieruchomości wspólnej tego budynku, jak i działce do 489/1000 części oznaczonej Nr 1142/4, na której ulokowana jest zbywana nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca oraz udziału w nieruchomości wspólnej tego budynku oraz działkach Nr 4 i 5 do 80/1000 części, na których posadowiona jest zbywana nieruchomość na rzecz dotychczasowych najemców w formie bezprzetargowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6, ulokowanego na poddaszu budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca, a także udziału w nieruchomości wspólnej tego budynku oraz działkach Nr 4 i 5 do 47/1000 części, w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka pomocy społecznej w Maszewie.


Utworzony: 18-03-2016 o 13:28, ostatnia modyfikacja: 18-03-2016 o 13:31 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo