http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2016 r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2016 r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w Gminie Maszewo 2016 roku.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo 2016 r. pn. Rodzinne centrum inicjatyw edukacyjnych.

Zarządzenie


Utworzony: 18-02-2016 o 08:33, ostatnia modyfikacja: 18-02-2016 o 08:35 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo