http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

ZARZĄDZENIE Nr 158/2015 Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Zarządzenie

Program współpracy

Formularz konsultacji


Utworzony: 15-10-2015 o 08:53, ostatnia modyfikacja: 15-10-2015 o 08:53 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo