http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do
 • 23-03-2017 08:24
 • Zarządzenie Nr 393/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych tj. komórki
 • 16-03-2017 16:59
 • Zarządzenie Nr 391/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie podania informacji odnośnie wyznaczenia terminu przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo – 1, miasto Mas
 • 16-03-2017 16:52
 • Zarządzenie Nr 388/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia piątych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 15-03-2017 18:31
 • Zarządzenie Nr 390/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w siódmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefan
 • 15-03-2017 18:26
 • Zarządzenie Nr 389/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr działki 110, usytuowanej w obrębie geodezyjn
 • 15-03-2017 18:22
 • ZARZĄDZENIE NR 382/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:20
 • ZARZĄDZENIE NR 348/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:19
 • Zarządzenie Nr 386/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszew
 • 27-02-2017 18:52
 • Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 80 i 581/4 położonych w obrębie Maszewo -
 • 27-02-2017 18:52
 • Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3a ulokowanego w budynku wielorodzinnym Nr 7, obr. Maszewo - 1, miasto Maszewo, przy ul. Szkolnej, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką
 • 21-02-2017 21:45
 • Zarządzenie Nr 383/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych czwartych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Mas
 • 21-02-2017 21:41
 • Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo,
 • 12-02-2017 18:19
 • Zarządzenie Nr 374/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gmina Maszewo, oznaczonej numerem dział
 • 12-02-2017 18:19
 • Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego wyboru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 353/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 • 02-02-2017 08:00
 • Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Maszew z dnia 16.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo do nowego ustroju szkolnego
 • 23-01-2017 17:20
 • Zarządzenie Nr 369/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do zbycia w szóstym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Żeroms
 • 21-01-2017 12:45
 • Zarządzenie Nr 368/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2017 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego piątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masz
 • 21-01-2017 12:44
 • Zarządzenie Nr 361/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 roku.
 • 16-01-2017 20:51
 • Zarządzenie Nr 362/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działaln
 • 14-01-2017 14:42
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następne


  © 2006 UM Maszewo