http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie 404/2017 z 28.04.2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bielice
 • 28-04-2017 21:00
 • Zarządzenie Nr 400/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo,
 • 22-04-2017 16:55
 • Zarządzenie Nr 399/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, oznaczonej numerem dział
 • 22-04-2017 16:54
 • Zarządzenie Nr 398/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13.04.2017 r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola
 • 14-04-2017 16:11
 • ZARZĄDZENIE Nr 346/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MASZEWO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • 07-04-2017 16:47
 • ZARZĄDZENIE Nr 345/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji
 • 07-04-2017 16:42
 • Zarządzenie Nr 380/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w dziedzinie teatru w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:38
 • Zarządzenie Nr 379/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo 2017 r.
 • 07-04-2017 16:35
 • Zarządzenie Nr 378/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:32
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:29
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:26
 • ZARZĄDZENIE 370/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz
 • 07-04-2017 10:43
 • ZARZĄDZENENIE 395/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:39
 • ZARZĄDZENIE 356/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:33
 • ZARZĄDZENIE 334/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:31
 • Zarządzenie nr 366/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Maszewo przewidzianych do prowadzenia przygotowań i r
 • 06-04-2017 18:29
 • ZARZĄDZENIE 397/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 3.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Bielice.
 • 06-04-2017 10:09
 • ZARZĄDZENIE 396/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących \"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu DW 113\".
 • 06-04-2017 10:09
 • ZARZĄDZENIE Nr 371/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 393/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-04-2017 10:17
 • Zarządzenie Nr 394/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Maszewo.
 • 27-03-2017 10:40
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne


  © 2006 UM Maszewo