http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 535/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 14.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-03-2018 19:40
 • ZARZĄDZENIE NR 533/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 13.03.2018 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki organizacyjnej.
 • 19-03-2018 19:39
 • Zarządzenie Nr 534/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 • 15-03-2018 18:10
 • Zarządzenie Nr 526/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Budzieszowce, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 04-03-2018 19:16
 • ZARZĄDZENIE NR 513/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 24 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie.
 • 20-02-2018 13:46
 • ZARZĄDZENIE NR 524/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 15-02-2018 16:29
 • Zarządzenie Nr 512/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, przy ul. Stanisława Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Maszewo
 • 12-02-2018 21:40
 • Zarządzenie Nr 511/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3
 • 12-02-2018 21:39
 • Zarządzenie nr 253/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • 12-02-2018 12:45
 • ZARZĄDZENIE Nr 522 /2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia sprzedaży prawa własności w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, jak i udziału w nieruchomości wspólnej.
 • 09-02-2018 12:14
 • ZARZĄDZENIE NR 515/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-02-2018 13:43
 • ZARZĄDZENIE NR 514/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 ora
 • 07-02-2018 13:42
 • Zarządzenie Nr 516 /2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz
 • 02-02-2018 20:12
 • ZARZĄDZENIE NR 510/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborców - urzędnika wyborczego.
 • 23-01-2018 16:41
 • ZARZĄDZENIE NR 508/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:34
 • ZARZĄDZENIE NR 507/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:26
 • ZARZĄDZENIE NR 506/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:26
 • ZARZĄDZENIE NR 505/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 15-01-2018 16:59
 • Zarządzenie Nr 504/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 a /2010 z 31.12.2010 r. w spraiw zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Maszewie.
 • 09-01-2018 12:17
 • Zarządzenie nr 501/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 09-01-2018 12:16
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następne


  © 2006 UM Maszewo