http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2015
 • 06-11-2014 07:55
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 • 25-10-2014 16:57
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 25-10-2014 16:56
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 25-10-2014 16:55
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku na II piętrze Nr 43, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, piwnicy oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce do 146/1000 części Nr 1170, na której w/w
 • 25-10-2014 16:53
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3a w budynku na parterze Nr 7, obr.1, miasta Maszewo, przy ul. Szkolnej, pomieszczenia przynależnego tj. komórki, oraz udziału w nieruchomości wspólnej w działce do 1802/9999 części Nr 110
 • 25-10-2014 16:53
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku na I piętrze Nr 25, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Tadeusza Kościuszki, piwnicy oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce do 285/1000 części Nr 1173/3, na której
 • 25-10-2014 16:50
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015
 • 25-10-2014 16:49


  © 2006 UM Maszewo