http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.
 • 13-09-2014 13:45
 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 • 13-09-2014 13:44
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku na II piętrze Nr 46, Obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Jedności narodowej oraz udziału do 173/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku i prawie włas
 • 13-09-2014 13:43
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 • 13-09-2014 13:42
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-09-2014 13:41
 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 13-09-2014 13:39


  © 2006 UM Maszewo