http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Rejestry i ewidencje

 • Interpelacji i zapytań Radnych
  Rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
 • Uchwał Rady Gminy
  Rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
 • Pracowników Urzędu
  Ewidencję prowadzi stanowisko pracy ds. kadrowych
 • Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  Rejestr prowadzi kierownik referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji
 • Skarg i wniosków
  Rejestr prowadzi kierownik referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji
 • Zarządzeń Burmistrza
  Rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
 • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
 • Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
 • Działalności gospodarczej
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
 • Aktów Stanu Cywilnego
  Rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
 • Wyborców
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Wydanych dowodów osobistych
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Mieszkańców
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki przestrzennej
 • Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
  Rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
 • Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Rejestr zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowej podatnika.
  rejestr prowadzi Referat Finansów i Budżetu
 • Rejestr gospodarstw rolnych
  rejestr prowadzi stanowisko pracy ds. spraw komunalnych i rolnictwa
 • Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo

Utworzony: 06-12-2012 o 08:35, ostatnia modyfikacja: 22-05-2013 o 09:15 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo