http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów Gminy Maszewo na tablicy ogłoszeń ,
udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych , oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miejskim w Maszewie.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Maszewo. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Maszewie, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Utworzony: 08-04-2004 o 13:37, ostatnia modyfikacja: 08-04-2004 o 13:37 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo