http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 574/09 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
 • 17-11-2011 12:33
 • Zarządzenie NR 869/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 29/11/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych celem ustanowienia
 • 03-12-2010 13:53
 • Zarządzenie NR 861/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 28/10/2010 r. OGŁOSZENIE: Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
 • 28-10-2010 15:00
 • Zarządzenie NR 855/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 12/10/2010 r. w sprawie ustalenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrę
 • 25-10-2010 11:43
 • Zarządzenie NR 850/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 27/09/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie ustnego publicznego nieograniczone
 • 08-10-2010 10:14
 • Zarządzenie NR 846/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 21/09/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych celem ustanowienia
 • 24-09-2010 12:40
 • Zarządzenie NR 845/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 21/09/2010 r.w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • 24-09-2010 12:37
 • Zarządzenie NR 842/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 19/08/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych celem ustanowienia
 • 14-09-2010 18:55
 • Zarządzenie NR 837/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 11/08/2010 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położony
 • 18-08-2010 09:24
 • Zarządzenie NR 830/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 06/08/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych celem ustanowienia
 • 18-08-2010 09:18
 • Zarządzenie NR 831/2010 Burmistrza Maszewa z dnia 06/08/2010 r. w sprawie ustalenia terminu trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych
 • 18-08-2010 09:13
 • Zarządzenie Nr 813/10 Burmistrza Maszewa z dnia 12/07/2010 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych na terenie miasta Maszewo
 • 14-07-2010 15:14
 • Zarządzenie Nr 812/10 Burmistrza Maszewa z dnia 8/07/2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowane
 • 12-07-2010 10:56
 • Zarządzenie Nr 810/10 Burmistrza Maszewa z dnia 5/07/2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie ustnego publicznego nieograniczonego p
 • 07-07-2010 09:26
 • Zarządzenie Nr 809/10 Burmistrza Maszewa z dnia 5/07/2010 r. w sprawie ustalenia terminu drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w ob
 • 07-07-2010 09:21
 • Zarządzenie Nr 806/10 Burmistrza Maszewa z dnia 30/06/2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanych w budynku Nr 4 posadowionego na działce oznaczonej nr geodezyjn
 • 07-07-2010 08:31
 • Zarządzenie NR 796/10 Burmistrza Maszewa z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczyn
 • 30-06-2010 10:48
 • Zarządzenie NR 789/10 Burmistrza Maszewa z dnia 08/06/2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie zbycia w drodze ustnego nieograniczonego przetargu prawa użytkowania wiec
 • 24-06-2010 15:34
 • Zarządzenie NR 786/10 Burmistrza Maszewa z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010
 • 02-06-2010 20:39
 • Zarządzenie Nr 772/10 Burmistrza Maszewa z dnia 28/04/2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Maszewo w 2010 r. z zakresu kultury, szt
 • 02-06-2010 20:18
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następne


  © 2006 UM Maszewo