http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XLI/248 /14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 • 14-11-2014 21:24
 • Uchwała Nr XLI/246/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 14-11-2014 21:20
 • Uchwała Nr XLI/247/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 14-11-2014 21:19
 • Uchwała Nr XLI/245/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3a w budynku na parterze Nr 7, obr.1, miasta Maszewo, przy ul. Szkolnej, pomieszczenia przynależnego tj. komórki, oraz udziału w nieruchomości
 • 14-11-2014 21:14
 • Uchwała Nr XLI/244/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku na II piętrze Nr 43, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, piwnicy oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w dz
 • 14-11-2014 21:13
 • Uchwała Nr XLI/243/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku na I piętrze Nr 25, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Tadeusza Kościuszki, piwnicy oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w
 • 14-11-2014 21:12
 • Uchwała Nr XLI/242/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015
 • 14-11-2014 21:11
 • Uchwała Nr XLI/241/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2015
 • 14-11-2014 21:10
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/240/2014 z 23.09.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014
 • 01-10-2014 09:41
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/239/2014 z 23.09.14 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa
 • 01-10-2014 09:40
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/238/2014 z 23.09.14 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
 • 01-10-2014 09:40
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/237/2014 z 23.09.14 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku na II piętrze Nr 46, Obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej oraz udziału do 173/1000 części w nieruchomoś
 • 01-10-2014 09:39
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/236/2014 z 23.09.14 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014
 • 01-10-2014 09:38
 • Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2013 r.
 • 03-07-2014 09:19
 • Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 03-07-2014 09:18
 • Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 03-07-2014 09:16
 • Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 • 03-07-2014 09:16
 • Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 03-07-2014 09:14
 • Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2013 r. oraz uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 grudnia 2002 r.
 • 05-06-2014 08:38
 • Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
 • 05-06-2014 08:37
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następne


  © 2006 UM Maszewo