http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • WYDAWANIE DOKUMENTOW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
 • 30-11-2009 10:57
 • REJESTRACJA URODZENIA
 • 30-11-2009 10:52
 • REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA
 • 30-11-2009 10:48
 • Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym ( art. 41 k.r i op. )
 • 30-11-2009 10:43
 • ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 • 30-11-2009 10:41
 • ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
 • 30-11-2009 10:39
 • POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 • 30-11-2009 10:33
 • REJESTRACJA ZGONU
 • 30-11-2009 10:30
 • WPISYWANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
 • 30-11-2009 10:25
 • USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 • 30-11-2009 10:23
 • UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 • 30-11-2009 10:21
 • SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
 • 30-11-2009 10:18
 • ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
 • 30-11-2009 10:18


  © 2006 UM Maszewo