http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  • 07-09-2017 08:41
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • 05-07-2017 12:19
  • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • 05-07-2017 12:15
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maszewo
  • 25-01-2012 10:25


    © 2006 UM Maszewo