http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  • 25-01-2012 10:41
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maszewo
  • 25-01-2012 10:25
  • Dotyczy wydania decyzji zezwalającej na wycięcie drzew lub krzewów
  • 13-01-2012 09:46


    © 2006 UM Maszewo