http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
  • Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Maszewo.
  • 01-06-2007 13:12
  • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania operatów szacunkowych –wycen nieruchomości gminnych według poniższych rodzajów.
  • 27-05-2007 21:16
  • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania operatów szacunkowych –wycen nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym i towarzyszącymi
  • 27-05-2007 21:15


    © 2006 UM Maszewo