http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie B-7331/116/06 - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie...

B-7331/116/06

Maszewo, dnia 12.03.2007 r.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 10. § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

zawiadamiam


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie, gm. Maszewo

Umożliwia się wypowiedzenie co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( na piśmie ) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo.
Z up. BURMISTRZA
Jan Szwed
INSPEKTOR

Utworzony: 12-03-2007 o 23:11, ostatnia modyfikacja: 12-03-2007 o 23:11 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo