http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MASZEWA
z dnia 02 lutego 2007r.


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, i Nr 167, poz. 1760 z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 ) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie Nr XXXII/252/06 z dnia 30.06.2006r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic


podaję do wiadomości

numery i granice obwodów głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 25 lutego 2007r.

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
2część miasta Maszewo obejmujące ulice :

22 Lipca, 8-go Marca, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Głowackiego, H. Sawickiej, Iwaszkiewicza, Jedności Narodowej, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Moniuszki, Nowogardzka, Obodrytów, Ogrodowa, Okrzei, Polna, Słoneczna, Żeromskiego
Ośrodek Kultury
w Maszewie
tel. 091- 418 77 53


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach od 6:00 do 20:00.


BURMISTRZ
mgr Jadwiga FerensztajnUtworzony: 05-02-2007 o 09:07, ostatnia modyfikacja: 05-02-2007 o 09:07 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo