http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie B-7331/14/07 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 804, 808, 604/1 ...

Maszewo, dnia 30.01.2007 r.B-7331/14/07
OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 804, 808, 604/1 polegającej na:
budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej
Maszewo-Goleniów w ul. Jedności Narodowej w Maszewie.

Strony mogą wnosić wnioski, dowody, dokumenty lub zażalenia ( na piśmie ) dot. stanowiska w sprawie jak wyżej w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo


Z up. BURMISTRZA
Jan Szwed
Utworzony: 31-01-2007 o 14:52, ostatnia modyfikacja: 31-01-2007 o 14:52 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo