http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do organów ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Maszewo, data; 2007/01/19.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MASZEWA


Na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach
rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 i Nr 113, poz. 984) uprzejmie informuję, iż został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do organów ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ, który udostępniony jest :

- osobom fizycznym i prawnym, będącymi podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- osobom fizycznym i prawnym, będącymi podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
- członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wglądu do powyższego wykazu można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie pok. Nr 6 w godzinach urzędowania od dnia 22/01/2007r. do 27/01/2007r.


Jednocześnie przypomina się, że wybory zostaną przeprowadzone w dniu 04/02/2007r., w lokalu wyborczym, którego siedzibą będzie budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Maszewie przy ul. Szkolnej w godzinach od 8oo do 18oo.


Tel. 418-78-40 w.42
lub 418-76-57 w.42Utworzony: 22-01-2007 o 22:07, ostatnia modyfikacja: 22-01-2007 o 22:07 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo