http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wyborów uzupełniających 2007
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MASZEWA
z dnia 04 stycznia 2007r.


W związku z zarządzeniem nr 617/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających oraz na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 ) podaje się do publicznej wiadomości wyborców Gminy Maszewo granice i numer okręgu oraz liczbę radnych wybieranych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej

Nr okręguGranice okręguLiczba radnych wybieranych w okręgu
3część miasta Maszewo obejmujące ulice :

22 Lipca, 8-go Marca,
Broniewskiego, Brzozowa, Chopina,
Głowackiego, H. Sawickiej, Iwaszkiewicza, Jedności Narodowej, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Moniuszki, Nowogardzka, Obodrytów, Ogrodowa, Okrzei, Polna, Słoneczna, Żeromskiego
1


Gminna Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Maszewie, Plac Wolności 2, pokój nr 14.
Numery telefonów : 4187 843; 4187 567.


BURMISTRZ
mgr Jadwiga FerensztajnUtworzony: 17-01-2007 o 00:19, ostatnia modyfikacja: 17-01-2007 o 00:19 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo