http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie...

Maszewo, dnia 15.01.2007 R.B-7331/116/06OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie ,gm.
Maszewo


Strony mogą wnosić wnioski, dowody, dokumenty lub zażalenia ( na piśmie ) dot. stanowiska w sprawie jak wyżej w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo


Z up. BURMISTRZA

Jan Szwed
Inspektor Urzędu MiejskiegoUtworzony: 15-01-2007 o 23:57, ostatnia modyfikacja: 15-01-2007 o 23:57 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo