http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Ogłoszenie dot. przekazania do administrowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Maszewo do Zakładu Komunalnego w Maszewie

Maszewo, data; 2007/01/02.OGŁOSZENIEUprzejmie informuje się, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 01/06 Burmistrza Maszewa z dnia 05 grudnia 2006r. odnośnie przekazania do administrowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Maszewo do Zakładu Komunalnego w Maszewie zawiadamiam, iż poczynając od dnia 01/01/2007r. administracją wynajmowanych zabudowań (budynków mieszkalnych, lokali, pomieszczeń, użytkowych, gospodarczych itp.) zajmuje się w/w zakład. Dotyczy to budowli, których administrowanie prowadzone było dotychczas przez Urząd Miejski w Maszewie.
Mając powyższe na uwadze proszę o dokonywanie wpłat czynszu najmu na konto 69937510546803561130000030 B.S. Maszewo lub w innej formie uzgodnionej z obecnym administratorem nieruchomości.
Utworzony: 14-01-2007 o 23:32, ostatnia modyfikacja: 14-01-2007 o 23:32 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo